Nazim Aslan Bozalqanlı [Nazim Aslan oğlu Vəliyev]

             

      

       Nazim Aslan oğlu Vəliyev 22 fevral 1960-cı ildə Tovuz rayonunun Bozalqanlı kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya institutunu (indiki Azərbaycan Neft Akademiyası) bitirmiş və Azərbaycan Neft-Qaz Sənayesinin Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunda işləməyə göndərilmişdir. Burada o, mühəndis, kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmış, aspiranturada oxumuş və 1990-cı ildə dissertasiya müdafiə edərək, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

       N.Vəliyev 1993-cü ildən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti aparatında baş mütəxəssis, şöbə rəisinin müavini vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda Elm və texnika şöbəsinin rəisi və ARDNŞ idarəetmə aparatı həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədridir.

       Neftqazçıxarma, onun idarəedilməsi, marketinqi və s. üzrə beynəlxalq sertifikatlara malikdir.

       O, 80 elmi işin, o cümlədən dərc edilmiş 50-dən çox elmi məqalə və məruzə tezislərinin müəllifidir. Bir çox beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış etmiş, diplomlara, keçmiş SSRİ Neft Nazirliyinin və ARDNŞ-in fəxri fərmanlarına layiq görülmüşdür.

       Dünya Neft Şurası və Azərbaycan Milli Neft Komitəsi idarə heyətinin, Avropa Enerji Xartiyası Sənaye Məsləhət Şurasının, Azərbaycanın Avropa Enerji Xartiyası üzrə Ekspert Komissiyasının, Yataqların Ehtiyatlarının Hesablanması üzrə Mərkəzi Komissiyanın, Yataqların İşlənməsi üzrə Ekspert Komissiyasının üzvü, ARDNŞ-in Elmi-Texniki Şurasının sədr müavini, Neft–Qaz Sənayesi İşçilərinin Həmkarlar İttifaqı Məclisinin üzvüdür.

       2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını Fərqlənmə Diplomu ilə bitirmişdir. İngilis və rus dillərini bilir.

       N.Vəliyev poeziyaya hələ orta məktəbdə oxuyarkən maraq göstərmişdir. “Neftçi”ədəbi-bədii dərnəyinin üzvü kimi onun şeirləri respublika qəzetlərinin səhifələrində müntəzəm dərc olunur. 2000-ci ildə onun “Sənsiz yaşamağa dəyməz” şeirlər kitabı nəşr edilmişdir. «Qızıl qələm» mükafatı laureatıdır.

       Bir oğlu, bir qızı var.

Tel: (050) 206-46-87
E-mail: nazim_veliyev(a)rambler.ru

      

      

      

      

                     [ [ [

      

       SALDI

      

       Tale yaman çəkdi məni sınağa

       Çəndən çəkinirdim dumana saldı.

       Bir damcı kədərim coşdu, qaynadı

       Məni qəm mayalı ümmana saldı.

      

       Arzum heçə çıxdı, ümid puç oldu

       Şirin xəyallarım saraldı, soldu

       Kədərin şaxtası saçıma doldu

       Alnıma qırışdan nişana saldı.

      

       Günahım nə imiş görən dünyada

       Məni saldı belə aha, fəryada?

       Qurtuluş axtardım, amma, nə fayda

       Yönümü qaranlıq gümana saldı.

      

       Dərdimi deməyə varmadı dilim

       Köksümə çəkildi dağ dilim-dilim

       Yaman ağır gəldi bu bahar ilim

       Ömrün gənc çağında xəzana saldı.

      

       Yandım için-için çıxmadı tüstüm

       Oldu çilik-çilik sanki bəxt güzgüm

       Vəfasız dünyadan, həyatdan küsdüm

       Bəxtimi ömürlük zindana saldı.

      

       Çəkildi göylərə ömür sarvanım

       Yarı yolda qaldı həyat karvanım

       Pozuldu dincliyim, nizam- rəvanım

       Gecələr yuxusuz fəqana saldı.

      

       Allah, bu cəzamı, sınaqmı, nəmi?

       Bəsdir, yetər eylə çəkdiyim qəmi!

       Rəhmin əsirgəmə, hifz et ailəmi

       Desinlər rəbb özü sahmana saldı.

      

      

                            Bakı, 2006-ci il

      

      

                     [ [ [

      

      

                    EY NEFTÇİ!

                            Şanlı neftçilərə həsr edirəm.

      

       Ey neftçi, gəl artır şan-şöhrətini,

       Ağır zəhmət səni ruhdan salmasın.

       Göstər hünərini, məharətini,

       Bu günün dünəndən geri qalmasın.

       Nəqərat

       Müstəqil ölkəmin şanlı neftçisi,

       İşində nümunə olmağın gərək.

       Əmək cəbhəsinin öndər elçisi,

       Çalış ki, xalqına olasan kömək!

      

       İşlə gecə-gündüz, işdən usanma,

       Artır hasilatı, qoyma azalsın.

       Buruqda, mədəndə sən boş dayanma,

       Qoy neftçi şöhrətin göyə ucalsın.

      

       Nəqərat

       Keçmişə nəzər sal iftixarla sən,

       Şanlı neftçiləri xatırla bir-bir.

       Dərindən düşünsən onda görərsən,

       Sənin neft şöhrətin keçmişdən gəlir.

      

       Nəqərat

       Texniki üsulla ilk dərin quyu,

       Yüz altmış il öncə bizdə qazılmış.

       Hələ mən demirəm əsrlər boyu,

       Bakı öz neftiylə şöhrət qazanmış.

      

       Nəqərat

       Neftlə bağlı bir çox ixtira, tətbiq,

       Bakıda yaranmış, tapmış təşəkkül.

       Sən də öz işinlə et bunu təsdiq,

       Xalqım qoy sənə də etsin təşəkkür.

      

       Nəqərat

       Ey neftçi geoloq, ey neftçi alim,

       Kəşf et yeni-yeni neft-qaz yatağı.

       Sevinsin millətim, sevinsin elim,

       Yayılsın dünyaya adın, sorağın.

       

                            Bakı, 1998-ci il.

      

                     [ [ [

      

      

          GÖRƏDİR.

      

       Bar verən ağaca verilən qiymət,

       Onun yetirdiyi bara görədir.

       Zəhmətkeş bağbana edilən hörmət,

       Becərdiyi çəmənzara görədir!

      

       İnsanın kökündən gəlir ləyaqət,

       Genindən, qanından boy atır qeyrət,

       Saflıq, mənəviyyat, dəyanət, ismət,

       Abıra, həyaya, ara görədir!

      

       Oxumaq, öyrənmək sevir zəhməti,

       Əməllə qazanar insan şöhrəti,

       Aqil müdrikliyi, alim qüdrəti,

       Çıxardığı düz qərara görədir!

      

       Olsa da bir kəsin çox var- dövləti,

       Ola bilsin yoxdur heç ləyaqəti,

       İnsanın şərəfli halal sərvəti,

       Zəhmətdən boy tutan vara görədir!

      

       Nazim, gəl qoru sən dost tək neməti,

       Odur həyatında qazancın qəti,

       Dostun dosta olan inam, rəğbəti,

       Qazandığı etibara görədir

      

      

                            Bakı, 14.12.2000-ci il.

       

                     [ [ [

      

       MƏNIMTƏK DÖN.

      

       Səni sevir ikən mənim

       Ürəyimin sevgi səsi,

              sevincimin zümzüməsi,

       kədərimin ah-naləsi sənin idi.

      

       Xəyalımda həmişəlik sakin idin

       Varlığıma, düşüncəmə hakim idin

       Damarımda dağ çayıtək çalxalanıb

              axar idin....

       Gözlərimdə göy üzünün ən atəşli şimşəyitək

              çaxar idin...

       Nə oldu bəs?

       Bu axarlıq daş-qayaya çaxdı məni-

       Xırdalanıb, torpaqlaşıb lilə döndüm,

       Bu çaxarlıq atəşlərə yaxdı məni-

       Kösövləşib, kömürləşib külə döndüm.

       Heç bilmirəm necə söndüm, necə söndüm?

       Bir yanda lil, bir yanda kül,

       Doğrudanmı puça döndüm, heçə döndüm?

       Yox, yox, əsla!

       Döyünəcəm, gəriləcəm,

       Mən dönəcəm, diriləcəm.

       Mən atəşdən, mən torpaqdan doğulacam,

       Adəm kimi bu torpaqdan yoğrulacam,

       Od simvolu Prometey timsalında

                     zühr olacam.

       Ya bəlkə də , münbit torpaq timsalında

                     bir çiçəyə, bir ağaca rişə verib ,

                                   can verəcəm?

       Bu çiçəyi qoxlayarkən, bu ağacın meyvəsini

                     sən dadarkən,

       Vücuduna, varlığına sovrularaq,

              kirpiyində qovrularaq

                     gözlərinə eşq atəşi,

                            damarına sevgi dolu qan verəcəm.

      

       Bəli, gözəl, mənləşəcəm mən bu sayaq,

       Dirilərək, sənləşəcəm mən bu sayaq!

       Ürəyinin sevgi səsi,

              sevincinin zümzüməsi,

                     kədərinin ah-naləsi olacağam.

       Varlığına, düşüncənə hakim olan,

       Xəyalında həmişəlik sakin olan,

       Damarında axan qanda axan olan,

       Gözlərində şimşək kimi çaxan olan

       Mən olacam, mən olacam!

       Bu axarlıq, bu çaxarlıq

              səni mənə döndərəcək,

       Göndərəcək, gülüm, səni,

              mən keçdiyim o yollara göndərəcək.

       Sən də mən tək görəcəksən,

              duyacaqsan sevgi adlı bu aləmi.

       Sən də mən tək güləcəksən,

              göz yaşınla yuyacaqsan sevinc-qəmi.

      

       Amma, sənə bir arzum var-

       Qoy qıymasın sənə tale,

       Xırdalanıb, çınqıllaşıb lilə dönmə,

       Yanıb-yanıb, kösövləşib külə dönmə,

              sönmə, gülüm, heç vaxt sönmə…

                     heç vaxt sönmə…!

      

       ...Əgər birdən sönər olsan,

              sən də geri dönər olsan,

       Mənimtək dön,

              mənimtək dön.

                     mənimtək dön!

      

      

      

                            Mart, 2001-ci il, Bakı

      

      

                     [ [ [

      

      

       AĞRIN ALEM HƏNCƏRISƏN, HƏNCƏRI?

      

                                    Neftçi-həmkarım, şair- dostum

                                    Zaməddin Zityadoğlunun ad gününə

      

       "Ozan yurdum, şair yurdum, nur yurdum,

       Ocaq yurdum, müqəddəsim, pir yurdum,

       Azərbaycan şimal, cənub bir yurdum,

       Zaməddinəm şairlərin cəncəli,

       Ağrın alem, həncərisən, həncəri?"

                                                               Zaməddin Ziyadoğlu

      

      

       Dostlarının ürəyində min dilək,

       Ad gününə deyirlər - çox mübarək!

       Bunların öz yeri, söylə bir görək,

       Ziyadoğlu, ay şairlər "cəncəli",

       Ağrın alem, həncərisən, həncəri?

      

       Şairlərin cəncəli yox, gözü-sən!

       Nəzmə çəkib, incə düzən sözü-sən!

       Qoruyansan haqq- ədalət, düzü sən!

       Haqsızlarçün sən Domokl xəncəri,

       Ağrın alem, həncərisən, həncəri

      

       Üz-gözündə bir peyğəmbər nuru var,

       Saymayırsan sən dövləti, pulu – var*,

       Dostlar-dövlət, balaların ulu bar,

       Zər qədrini bilər onun zərgəri,

       Ağrın alem, həncərisən, həncəri?

      

       Sən "50"-dən xırdaladın bir il də,

       Qocalmadın, ucaldın sən bir ildə,

       Ruhun cavan, eşqini kim dirildə?

       Eyham vurdum, anlayasan incəli,

       Ağrın alem, həncərisən, həncəri?

      

       Ad gününü qeyd edirik "Vətən"də

       Bir Apreldir, yaz sevinci bədəndə,

       Sevinirik, qoy sevinsin Vətən də,

       Həm bakılı, həm qazaxlı-gəncəli.

       Ağrın alem, həncərisən, həncəri?

      

       Nazim Aslan sənə sağlıq diləyir,

       Sözlərini gah açıb, gah bələyir,

       "Həncərisən" rədifini ələyir,

       Hədiyyə tək vəsf etdim bu bənzəri,

       Ağrın alem, həncərisən, həncəri?

      

                                   *) var-dövlət

      

                            1 aprel 2001-ci il, "Vətən"restoranı, Bakı.

      

      

                     [ [ [

      

       OCAĞIMDA KÖZ QALACAQ!

      

       Göz yaşlarım ümman, dəniz,

       Güman yox ki, azalacaq.

       Təşnələnib içər olsam,

       Dodağımda duz qalacaq.

      

       Göz yaşlarım dərdli kəhriz,

       Damla-damla axır sənsiz,

       Ha axsa da gizli-səssiz,

       Yanağımda iz salacaq.

      

       Göz yaşlarım çağlayan çay,

       Həsrətindən mənə bir pay,

       Sənsizlikdən çəkib haray,

       Nakam eşqdən söz salacaq.

      

       Göz yaşlarım gilə-gilə,

       Cığır açır dərd-nisgilə,

       Hicran dönsə aya, ilə,

       Vüsalına buz salacaq.

      

       Göz yaşlarım desə “bəsdi”

       Sanma eşqin odu kəsdi,

       Kəsilsə də alov, tüstü,

       Ocağımda köz qalacaq,

       Ocağımda köz qalacaq!

      

                            07.09.2001-ci il, Bakı.

      

                     [ [ [

      

      

       QISMƏTDƏ NƏ VARSA, O DA OLACAQ!

      

       Hər kəs fikir çəkir, dərd çəkir, qardaş,

       Fikirdən, qayğıdan uzaq adam yox.

       Adam var üzündə iztirab, təlaş,

       Gözündən oxunur, dərdi, qəmi çox.

      

       Adam var millətin dərdini çəkir,

       Öz şəxsi işləri arxa planda.

       Adam var heç nəyə verməyir fikir,

       Özünü düşünür hər hansı anda.

      

       Adam var bir parça çörək möhtacı,

       Onu tapar olsa, kimnənsə bölər.

       Adam var başında lap şahlıq tacı,

       Bir az xərcə düşsə, inan ki, ölər.

      

       Adam var fikrində vətən həsrəti,

       Nə rahat yaşayar, nə rahat yatar.

       Adam var itirmiş vüqar, qeyrəti,

       Rahat həyat üçün vətəni “satar”.

      

       Fikirlər, qayğılar, dərdlər cürbəcür,

       Biri övlad istər, biri şan istər.

       Birinin gözünə bunlar görünmür,

       Bu fani dünyadan sağlam can istər.

       

       Nə qədər var isə dünyada insan.

       Bəli, o qədər də istək, arzu var.

       Kimisə, nədəsə qınama, inan,

       Bizi tənzimləyən ulu yazı var!

      

       Bu alın yazısı-yazmış yaradan,

       Yazılmış bir kərə, daim qalacaq!

       Arzu çox olsa da-qismət”ora”dan,

       Qismətdə nə varsa, o da olacaq!

      

                            Bakı, 16.09.2001-ci il.

      

      

                     [ [ [

      

      

       MƏNİM OLA, OLMAYA....

      

       Bir sevdanın həsrət yükü belimdə,

       Ayrılığın şikayəti dilimdə,

       Tutammadım səadəti əlimdə,

       İndən sonra mənim ola, olmaya...

      

       Sevən könül yaman qübar bağlayır,

       Bu ayrılıq ürəyimi dağlayır,

       Həsrət gözlər dolub, dolub ağlayır,

       İndən sonra bir də dola, dolmaya...

      

       Yaş dəyişir, ömür bağlı zamana,

       Bu sevdanın yolu düşmüş dumana,

       Vüsal itkin, vüsal qalmış gümana,

       Qovuşmağa ümid qala, qalmaya...

      

       Bu bəlkə bir haqq yazısı, qaçılmaz,

       Qismət yoxsa bu eşqə nur saçılmaz,

       Bəxtim düyün, açıla ya, açılmaz.

       Bir də məni eşqə sala, salmaya...

      

                            Bakı, Oktyabr 2001-ci il.

      

                     [ [ [

      

       YAŞAYIRSAN HƏLƏ DƏ!

      

       İnsanlara kömək edib, sevirsənsə elini,

       Pisliyin yox, yaxşılığın, bilirsənsə dilini,

       Bir yazığın, kimsəsizin tutmusansa əlini,

       Demək həyat davam edir, yaşayırsan hələ də!

      

       Bir baxışın alovundan isinirsə ürəyin,

       Biganəlik qrovundan üşüyürsə kürəyin,

       Bir sevdadan boy tutursa neçə arzu, diləyin,

       Demək həyat davam edir, yaşayırsan hələ də!

      

       Ya sevincdən, ya kədərdən ağlayırsa gözlərin,

       Ya qiymətdən, ya kəsərdən düşməyibsə sözlərin,

       Lap ölsən də, bu dünyada qalacaqsa izlərin,

       Demək həyat davam edir, yaşayırsan hələ də!

      

                            Bakı, 14 noyabr 2001-ci il.

      

                     [ [ [

      

       QOCALIRIQ, QOCALIR.

      

       Orta nəsil gəl özünü aldatma,

       Gah qaşından, gah bığından ağ dartma,

       Hər mətləbi açıqlayb, ağartma,

       Keçiddəyik, gənclik bizdən bac alır,

       Zaman-zaman qocalırıq, qocalır!

      

       Sən gəncliyi uzatmağa ha çalış,

       Ha cəhd eylə, ha tüstülən, ha alış,

       İlk gəncliyin yerişiylə ha yarış,

       Bu yerişi yerimək çox güc alır,

       Zaman-zaman qocalırıq, qocalır!

      

       Hər ömürün «yaz, yay, payız, qışı» var,

       Uşaqlıq-«yaz», gənclik «yay»la tuş olar,

       «Payız» səpir narın-narın başa qar,

       İnsan «qış»da müdrikləşir, ucalır,

       Zaman-zaman qocalırıq, qocalır!

      

       Bu dünyanın çox sirri var açılmaz,

       Hökm yoxsa Günəşdən nur saçılmaz,

       Hər yaşın da öz biçmi var – qaçılmaz,

       Gənc uşaqdan, qoca gəncdən «borc» alır,

       Zaman-zaman qocalırıq, qocalır!

      

       Nazim Aslan, çox da yaşdan salma söz,

       Yaşasa da hər kəs yüz yaş – doymaz göz,

       Kaş ki, qəlbdə sönməz olsun alov, köz,

       Həyat eşqi sönən gənc də qocalır,

       Vaxtlı-vaxtsız qocalırıq, qocalır!

       Zaman-zaman qocalırıq, qocalır!

      

                            Bakı, 22 fevral, 2002-ci il.

      

                     [ [ [

      

       ZƏNGIN ÖMÜR GƏL YAŞA!

      

       Həyat bədbin, həyat küskün deyildir,

       Dünya yorğun, dünya üzgün deyildir,

       Hər yaşanan ömür düzgün deyildir.

       Qalan ömrü barı, düzgün vur başa,

       Məna dolu zəngin ömür gəl yaşa!

      

       Paxıllıqdan, pisliklərdən uzaq dur,

       Yaxşılıqdan ürəklərdə məbəd qur,

       Mənən saf ol, əməlindən duy qürur,

       Kömək eylə dosta, qonşu, qardaşa,

       Məna dolu zəngin ömür gəl yaşa!

      

       Ürəyinə hakim olsun mərhəmət,

       El-obaya, vətəninə sədaqət,

       Qoy meyarın olsun düzlük, həqiqət,

       Etibarın artsın dosta, sirdaşa,

       Məna dolu zəngin ömür gəl yaşa!

      

       Təmizlənsin varsa qəlbdə küdurət,

       Qoy damarda axsın sevgi, məhəbbət.

       Sevgi nədir? – incə duyğu, səadət,

       Sədaqətlə, məhəbbətlə baş -başa,

       Məna dolu zəngin ömür gəl yaşa!

      

                            Bakı, Sentyabr, 2002-ci il.

      

              

                     [ [ [

      

       İZIN QALACAQ

      

       Həyat gəlib belə, gedəcək belə,

       Günlər dönəcəkdir fəsilə, ilə,

       Var-dövlət fanidir, dönəcək felə,

       «Atlasın» gedəcək, «bezin» qalacaq.

      

       Hər nə cür olsa da insanda ovqat,

       Şirindən şirindir bu sirli həyat,

       Həyat - ilahidən əvəzsiz sovqat,

       Hər zaman dalınca gözün qalacaq.

      

       Hörmətə layiqdir şərəfli zəhmət,

       Zəhmət qazandırar insana hörmət,

       Bir gün qəbrin üstə oxunsa rəhmət,

       Bil ki, bu dünyada izin qalacaq.

       

       Hər şeydən ucadır sevgi-məhəbbət,

       Sevgi- sirlə dolu müqəddəs məbəd,

       Səni sevər olsa kim isə, əlbət,

       Onun ürəyində közün qalacaq.

      

       Ey Nazim, «həyat»dan deyilib çox söz,

       Onun şirininə, acısına döz,

       Dünyanın gərdişin misralara düz,

       Şair tək kəlamın, sözün qalacaq!

      

                            Bakı, 2002-ci il

      

                     [ [ [

      

       QAYTAR

      

      

       Daha ovundurmur xəyalın məni,

       Mən daha tapmıram təsəlli səndə.

       Daha yuxuma da qoymuram səni,

       Nə yaman olurmuş ürək küsəndə?

      

       Ürək necə axı küsməsin səndən?

       Vəfasız çıxaraq ona dağ çəkdin.

       Eşqi əyləncəyə çevirib nədən

       Qəlbimdə barışmaz bir nifrət əkdin!?

      

       Müqəddəs hissləri eyləyib qurban,

       Zəngin, dəbdəbəli həyata uydun.

       Sevgini dövlətə dəyişən nadan,

       Mənəvi dünyadan sən nə tez doydun?

      

       Göydən «ulduz dərib» sənə verəndə,

       Daş-qaş bilirmişsən demə, sən onu.

       Qaytar ulduzları, qalmasın səndə,

       Bitsin bu uğursuz sevgi oyunu!

      

       Qaytar gəzdiyimiz çölü-çəməni,

       Sən layiq deyilsən bunlara daha.

       Qaytar, geri qaytar özümə məni,

       Saf eşqi, sevgini salma günaha!

      

       Qaytar mənə aid hər xatirəni,

       Qaytar elə bu gün, elə bu saat.

       İcazə vermirəm anasan məni,

       Məni ürəyindən həmişəlik at!

      

                            Bakı, 30.10.2002-ci il.

      

                     [ [ [

      

      

       YAMAN MƏYUS ETDI SEVDAMIZ BIZI

      

       Yaman məyus etdi sevdamız bizi

       Borandan, şaxtadan çıxa bilmədi.

       Gəl biz qınamayaq bir-birimizi,

       Yəqin taleyimiz üzə gülmədi…

      

       Səndəki təkəbbür, məndəki qürur,

       Qənimi oldular bu məhəbbətin.

       Sən məndə, mən səndə arayıb qüsur,

       Qoyduq təməlini acı həsrətin.

      

       Bu bir adi sınaq, ondan keçmədik,

       Demək ötəriymiş bu hisslər bizdə.

       Sevgini həvəsdən düzgün seçmədik,

       Yamanca yanıldıq hisslərimizdə.

      

       Güzəştə getməyə qadir olmayan,

       -Bu sevgi ürəkdən deyilmiş yəqin.

       Hicrandan, həsrətdən, gözü dolmayan,

       -Məhəbbət boy atıb yaşasın çətin.

      

       Səndəki təkəbbür, məndəki qürur,

       Qənimi oldular bu məhəbbətin.

       İndi qarşımızda bircə yol durur,

       Çəkək acısını bu həqiqətin.

      

                            Bakı, 6. 11. 2002-ci il.

      

                     [ [ [

      

       O ALOVLU BAXIŞLAR

      

       Məhəbbətin közümü

       Alışdırır gözümü

       Eşqin ürək sözümü

       O alovlu baxışlar?

      

       Nəqərat

      

       O alovlu baxışlar

       Mənə sevgi bağışlar

       Eşqdən dəli olsam da

       Ürək bunu alqışlar

      

       Saçlarının düzümü

       Salxım söyüd çözümü,

       Qəlbdə eşqin izimi

       O alovlu baxışlar?

      

       Nəqərat

      

       Saxlasam da özümü

       Əldən alıb dözümü

       Qatlayıbdır dizimi

       O alovlu baxışlar!

      

       Nəqərat

      

       Sənə tutub üzümü

       Deyim sözün düzünü:

       -Eşqə salıb Nazimi

       O alovlu baxışlar!

      

                            Bakı , Yanvar 2000-ci il

      

                     [ [ [

      

       İÇIN- IÇIN YANDIM...

      

       Gözə baxdım, göz dərin,

       Gözlərində köz dərin,

       Gözlərdəki közlərin

       Atəşində yandım, ah!...

      

       Gözə baxdım, göz dərin,

       Gözəl, süzgün gözlərin,

       Gözü közlü gözəlin ,

       Sevdasını andım , ah!...

       

       Gözə baxdım, göz dərin,

       Gözlərində gözlərim,

       Gözlərində gözlədim,

       Gözün gözüm sandım, ah!...

      

       Gözə baxdım, göz dərin,

       "Gözə gələr" gözlərin,

       Gözün gərək gizlədim,

       Bu istəyi dandım, ah!...

      

       Gözə baxdım, göz dərin,

       Gözlərində köz "sərin"

       Gözlərdəki "sözlərin"

       "Yaş fərqini" qandım, ah!...

       İçin-için yandım, ah!...

       İçin-için yandım, ah!...

      

                            Bakı, 05.05.2000-ci il.

                                    

                     [ [ [

      

      

       EY DOĞMA MƏKTƏBIM!

      

                                       Bozalqanlı kənd orta məktəbini

                                       80 illik yubileyinə

       

       Yığışıb hər yerdən sənin başına,

       Yubiley tədbirinə qatıldıq bu gün.

       Təbriklər deyildi 80 yaşına,

       Quruldu şəninə toy-düyün bu gün.

      

       Ey doğma məktəbim, sənin adınla,

       Bağıdır bizlərin hər bir uğuru.

       Sənin işığınla , sənin odunla,

       Daim nurlu olmuş həyat cığırı.

      

       Bu o cığırdır ki, ilk ləpirləri,

       Səndən baş götürür, sonu naməlum.

       Həyat bir əsərdir, ilk sətirləri,

       Müəllimlə yazılıb, qayəsi məlum!

      

       Varlığın boyunca gör neçə nəsil,

       Səndən bilik alıb, tərbiyə alıb.

       Zarafat deyildir heç də 80 il,

       O vaxt uşaq olan indi qocalıb.

      

       Səndən təhsil alan keçmiş məzunlar,

       İndi nəvələrlə dönürlər kəndə.

       Keçmiş şagirdlərin, bəli, məhz onlar,

       Qayıdıb müəllim tək dərs deyir səndə.

      

       Həyat inkişafda, yol gedir zaman,

       Dəyişib sənin də siman, surətin.

       Əkdiyim ağaclar böyüyüb yaman,

       Dayanıb qarşında vüqarlı, mətin.

      

       İyirmi beş ildir düşmüşəm ayrı,

       Getmirəm səhərlər bu cığır-yolu.

       Bu yubiley günündə qınama barı,

       Gəlmişəm hüzrünə sinəsi dolu.

      

       Bu şeiri eylədim sənə ərməğan,

       Ey bilik beşiyi, təhsil məbədi.

       Arzumdur şöhrətin artsın hər zaman,

       Olsun uğurların daim, əbədi!

      

                            29.06. 2001-ci il. Tovuz

      

                     [ [ [

      

       QOCALDIQMI?

      

       Yaş üstünə bir yaş gəldi,

       Ucaldıqmı bir il də biz?

       Yaş da başa bir əngəldi,

       Qocaldıqmı bir il də biz?

      

       Uşaqlıqda yaşımızı,

       Artırardıq hər kəs sorsa,

       İndi ağsaç başımızı,

       Qaraldarıq imkan olsa.

      

       Cavan ikən yaşlılar tək,

       Aparardıq özümüzü.

       Əks olsa da indi istək,

       Zaman bükür dizimizi.

      

       Adam var ki, artdıqca yaş.

       Üz-gözünün artır nuru.

       Müdriklikdən ağarır baş,

       Ağıl olur varı, pulu.

      

       Adam da var ilbəildən,

       Ağarsa da saç-saqqalı,

       Əl çəkməyir pis əməldən.

       Qurtarmayır qeylü-qalı.

      

       Cavanlığa, yaşlılığa,

       Yanaşmayaq qısqanc, küskün.

       Yamanlığa, yaxşılığa,

       Qiymət versin hər kəs düzgün.

      

       İnsan oğlu, olma bədbin,

       Öz ləzzəti var hər dövrün.

       Həyata bax xürrəm, nikbin.

       Olduğun tək çalış görün.

      

       Qocaldıqca ucalaşsaq,

       Qocalmağın qorxusu yox.

       Ucalmaqda "qocalaşsaq",

       "Ucalmağın" qorxusu çox!

      

       Yaş üstünə bir yaş gəldi,

       Ucaldıqmı bir il də biz?

       Yaş da başa bir əngəldi,

       Qocaldıqmı bir il də biz?

      

                            22.02.2001-ci il Bakı.

      

      

                     [ [ [

      

       ALLAH!

       

       Heç ata, heç ana bala dərdini,

       Bala cəfasını çəkməsin, allah.

       Kişinin mərdimi, ya namərdimi,

       Çarəsiz göz yaşı tökməsin, allah!

      

       Bala əziyyəti, bala naləsi,

       Ata-ana qəlbin didib-parçalar.

       Onlarda olarsa bala çarəsi,

       Ömrünü balanın ömrünə calar.

      

       Balanın bir ahı, bir fəqanına,

       Onlar min ah çəkər, min fəqan eylər.

       Balanın cəfalı hər bir anına,

       Ayını, ilini bil, qurban eylər.

      

       Hər ata, hər ana övladı üçün,

       Hər cür əziyyətə qatlaşar vallah.

       Ancaq anlamıram, axı nə üçün,

       Bəzən saf körpəyə zülm edir allah?

      

       Məndə sual doğur qeyri-ixtiyar,

       Cəzaya layiqsə böyülər əgər,

       Bunun körpələrə nə dəxli var?

       Balamı günahkar bu işdə məgər?

      

       Səndən bir ricam var , böyük yaradan,

       İncitmə cünahsız körpə əzasın.

       Bizləri sınama övlad sarıdan,

       Hər kəsin özünə ver öz cəzasın!

      

                            25.08.2000, Hannover, Almaniya.

      

      

                     [ [ [

      

      

       YAŞAMAĞIN NƏ MƏNASI?

      

       Tonqal sitib kül olursa,

       Qanqal bitib gül solursa,

       İlqar itib göz dolursa,

       Yaşamağın nə mənası?

      

       “Mərd” namərdə baş əyirsə,

       Namərd mərdə “yaş” deyirsə,

       Mərdə dərddən daş dəyirsə,

       Yaşamağın nə mənası?

      

       Məhəbbətə hicran dolsa,

       Sədaqətdə yalan bolsa,

       Səadətdə güman olsa,

       Yaşamağın nə mənası?

      

                            30.08. 2001-ci il, Bakı.

      

      

                     [ [ [

      

       «DOTAKININ IZLƏRINI KADAHLARDA ARADIM»

      

                                               «Bu axşam bütün meyhaneleri dolaşdım İstanbulun

                                               Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde

                                               Canım doya-doya sarhoş olmak istiyor

                                               Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde»

                                                             Türk şarqısı

      

       İstambulda bir «şərq»iyə* heyran olub vuruldum,

       Misralardan axıb gələn mənalardan «duruldum»,

       Sanki ruhum təzələndi, mən yenidən «quruldum»,

       Bu misranı dönə-dönə xəyalımda daradım,

       «Dötakının izlərini kadahlarda aradım»

      

       Bu «şərqi»nin qayəsində bir aşiqin naləsi,

       Nə müddətdir tapa bilmir, itmiş onun laləsi,

       Meylin salmış meyxanəyə, qalmamışdır çarəsi,

       Taleyindən gileylənir, deyir yara varmadım,

       «Dodakının izlərini kadahlarda aradım».

      

       Bu şərqidə Leyli-Məcnun həsrətinin var ahı,

       Dinləyəndə xatırlatdı mənə «Yetim Segahı»

       Xəyalımda bağışlayıb öz-özümə günahı,

       Sevgilimin busəsini dönə-dönə mən daddım

       Dodakının izlərini dodakımda aradım.

      

                                   *) mahnı

      

                            İstanbul, 24.11.2002-ci il.

      

                     [ [ [

      

       ÇAĞIM BAĞLI QARABAĞLA!

      

       Ağı deyir ana torpaq,

       Ağım bağlı Qarabağla.

       Ürəyimə çəkilib dağ,

       Dağım bağlı Qarabağla,

      

       İndi İsa bulağım yox,

       Xarı bülbül oylağım yox,

       Şuşam getmiş, Xan bağım yox,

       Bağım bağlı Qarabağla.

      

       Var dostlarım, var düşmənim,

       Dosta-dostam, yada qənim,

       Dostum, arxam türkdür mənim,

       Yağım bağlı Qarabağla.

      

       Azərbaycan, qurban olum,

       Qoy açılsın əlin, qolun,

       Araz olsun nicat yolun,

       Sağım bağlı Qarabağla.

      

       Yumruqları sıxacağıq!

       Düşmənləri yıxacağıq!

       Xoş günlərə çıxacağıq!

       Çağım bağlı Qarabağla!

       Çağım bağlı Qarabağla!

      

                            Bakı, 20.12.2002-ci il.

      

      

                     [ [ [

      

       QURBAN OLDUĞUM

      

       Ay kimi bərq vurur hüsn-camalı,

       Hüsn-camalına qurban olduğum!

       Siyah məxmər kimi göz vurur xalı,

       Üzündə xalına qurban olduğum!

      

       Yanaqlar təzə-tər qaymaqçiçəyi,

       Dodaqlar çiçəyin həya ləçəyi,

       Soraqlar hər aşiq bu şövq- göyçəyi,

       Şövqi-cəlalına qurban olduğum!

      

       Salxım söyüd zülfü siyah, sığallı,

       Sivri kirpikləri oynayır «yallı»,

       Qaməti biçimli, ağıl-kamallı,

       Ağıl-kamalına qurban olduğum!

      

       Bu bir gözəllik ki, ilahi yazı,

       Bir baxan istəyər yüz baxa azı,

       Şəkərmi, balmıdır qəmzeyi-nazı,

       Şəkəri-balına qurban olduğum!

       

       Elə ki, gözünü süzdürüb baxır,

       Sanki eşq çələngin böynuma taxır,

       Nazimi sevginin oduna yaxır,

       Şirin vüsalına qurban olduğum!

      

                            Bakı, 30.01.2003-cü

      

      

                     [ [ [

      

       İLHAMA GƏLİN!

      

       Ey şair, yazıçı, ilhama gəlin,

       İnamdan güc alın, İLHAMa gəlin,

       Bu elin, obanın sabahı üçün

       İLHAMa üz tutub salama gəlin,

       İLHAMa güvənin, İLHAMa, gəlin!

      

       Ey neftçi, dənizçi, müəllim, vəkil,

       Ey cavan, ey yaşlı, ey orta nəsil,

       Vətənin şöhrəti, şanı naminə

       İLHAMın gücünə inamla gəlin,

       İLHAMa güvənin, İLHAMa, gəlin!

      

       Nəqarət

       Tikmisiz çox zavod, məktəb, bağça, yol,

       Artıb sərvətimiz, neftimiz də bol,

       Çox işlər görmüsüz, İLHAM, çox sağ ol!

       Xalqın sevir Sizi, sevəcək inan,

       Sizə güvənirik, biz Sizə, İLHAM!

      

       Ey alim, idmançı, əsgər, tələbə,

       İstəsən çalasan zəfər-qələbə,

       İLHAMla irəli, İLHAMla yalnız,

       İnanın bu haqqa, kəlama, gəlin,

          İLHAMa güvənin, İLHAMa, gəlin!

      

       Sən ey Azərbaycan, düz seçim etdin,

       ULU HEYDƏR açan yol ilə getdin,

       O ÖLMƏZ ÖNDƏRİN çəkdiyi yolda

       İLHAMın ardınca ilhamla gəlin,

       İLHAMa güvənin, İLHAMa, gəlin!

      

       Nəqarət

       Tikmisiz çox zavod, məktəb, bağça, yol

       Artıb sərvətimiz, neftimiz də bol,

       Çox işlər görmüsüz, İLHAM, çox sağ ol!

       Xalqın sevir Sizi, sevəcək inan,

       Sizə güvənirik, biz Sizə, İLHAM!

      

                            15 dekabr 2007

      

                     [ [ [

      

       KASIBLIQ

      

       «Mərdi qova-qova namərd eyləyər»

       Ömürü dərd-qəmə calar kasıblıq.

       Şərəfi, qüruru taqətdən salıb

       Ayaqlar altına salar kasıblıq.

      

       Nə «var»a baxar o, nə «yox»u bilər,

       Evdə hər nə varsa süpürüb silər,

       Şkafa baş vurar, servanta girər,

       Qənddanı, güldanı talar kasıblıq.

      

       İnsafdan, mürvətdən onda yox əsər,

       Sanki «qara yel» tək daimi əsər,

       İşıq, qaz pulu tək qapını kəsər,

       Cibdən son manatı çalar kasıblıq.

      

       Məzlum görkəm verər qəddə, qamətə,

       Dözdürər hər cürə təhqir, minnətə,

       Salıb əziyyətə, min cür zillətə,

       Canı erkən ikən alar kasıblıq.

      

       Rahat ölümü də heç rəva bilməz,

       Borclu ölən kəsin ruhu da gülməz,

       Borcun nişanəsin zaman da silməz

       Miskin başdaşı tək qalar kasblıq.

      

                            Bakı, 2004-cü il

      

                     [ [ [

      

       SƏNI SEVDIYIMI DUYARSAN YƏQIN

      

       Həsrətdən üzülən üzümə baxsan,

       Yaşdan gilə tutan düzümə baxsan,

       Yolunu gözləyən gözümə baxsan,

       Səni sevdiyimi duyarsan yəqin!

      

       Yuxusuz gecədən soraq eyləsən,

       Könül kitabımı varaq eyləsən,

       Etibar, vəfada sınaq eyləsən,

       Səni sevdiyimi duyarsan yəqin!

      

       Sən də fikir çəkib, xəyala dalsan,

       Mənim tək hicranın əlində qalsan,

       Aydan, ulduzlardan bir xəbər alsan,

       Səni sevdiyimi duyarsan yəqin!

      

       Gözlərin önünə gətirsən məni,

       Sezsən üz-gözümdə dumanı, çəni,

       Alnımda qırışı, saçımda dəni,

       Səni sevdiyimi duyarsan yəqin!

      

                            Bakı, 02.03.2005.

      

      

                     [ [ [

      

      

       SEVİLƏNDƏ, SEVƏNDƏ

      

       Dəyişər sanki həyat

       Seviləndə, sevəndə.

       Könül istər toy, büsat

       Seviləndə, sevəndə!

      

       Quşlar ötər daha şən

       Günəş doğar lap erkən

       Yoxa çıxar duman, çən

       Seviləndə, sevəndə!

      

       Bağça-bağlar gül açar

       Güllər əldə dil açar

       Dillər sirri bil, açar

       Seviləndə, sevəndə!

      

       İnsanın üzü gülər

       Baxışı, gözü gülər

       Söhbəti, sözü gülər

       Seviləndə, sevəndə!

      

       Mənalanar təbiət

       Ağuş açar səadət

       Nə gözəldir məhəbbət

       Seviləndə, sevəndə!

      

                            Bakı, 25.05.2005-ci il

      

      

      

                     [ [ [

      

       SIRR SAHIBI ISTƏMƏSƏ AÇILMAZ!

      

       Bu dünyanın dünya boyda sirri var

       Sirr sahibi istəməsə, açılmaz!

       Bu dünyanın çox nur saçan dürrü var

       Dürr sahibi istəməsə, saçılmaz!

      

       Bu dünyanın əzəli nə, sonu nə?

       Ölçüsü nə, çəkisi nə, fonu nə?

       Əndamına pərdə çəkən donu nə?

       Bir sahibi istəməsə, açılmaz!

      

       Hardan almış təbiət bu nizamı?

       Kim yaratmış bu məkanı, zamanı?

       Kim qurmuşdur bu tərəzi-mizanı?

       Bil, sahibi istəməsə, sarsılmaz!

      

       Mənası nə sonsuz sayda ulduzun?

       Sonu varmı bu alovun, bu buzun?

       Səddi harda, bu hüdudsuz «sonsuz»un?

       Bil, sahibi istəməsə, aşılmaz!

      

       Tükənməzdir ilahinin qüdrəti

       Yaratmışdır bu işığı, zülməti

       Cazibədən asmış gücü, qüvvəti

       Bil, sahibi istəməsə, asılmaz!

      

       Nazim Aslan, sirlə dolu bu aləm

       Kimə sevinc verir, kimiyə dərd-qəm

       Omür-qismət verilmişdir bir kərəm

       Bil sahibi istəməsə, qaçılmaz!

      

                            Bakı, Noyabr 2005.

      

                     [ [ [

      

       Şair dostum Zaməddin Ziyadoğlunun

       «O kimdir ki…» qıfılbəndinə cavab

      

       Zaməddin Ziyadoğlu

       Şair dostum qıfılbəndi aç görüm,

       Hər suala bircə kəlmə yazarsan.

       Oğulsansa bu tələdən qaç görüm,

       Cavabını təcili yaz bacarsan!

             

       Ay Zaməddin, qıfılbəndin açıram,

       Düz olmayan cavabları pozarsan.

       Çoxcavablı suallardan qaçıram,

       Özün bilən mətləblərə yozarsan!

      

       Zaməddin Ziyadoğlu

       O kimdir ki, ömrü boyu nur saçar,

       O kimdir ki, fəzilətə yol açar,

       O kimdir ki, ömrü boyu hey qaçar,

       Bir yaşadək o kəs olar qucaqda?!

             

       O anadır, ömrü boyu nur saçar,

       O atadır, övlad üçün yol açar

       O uşaqdır, yorulmadan hey qaçar,

       Körpə ikən olar çox vaxt qucaqda!

      

       Zaməddin Ziyadoğlu

       O kimdir ki, dərisini soyublar,

       O kimdir ki, gözlərini oyublar,

       O kimdir ki, heykəlini qoyublar,

       Diri-diri yandırıblar ocaqda?!

             

       Nəsimidir, dərisini soyublar,

       O Alıdır, gözlərini oyublar,

       Brunodur*, heykəlini qoyublar,

       Diri-diri yandırıblar ocaqda!

      

       Zaməddin Ziyadoğlu

       O kimdir ki, saç-saqqalı dümağdır,

       O kimdir ki, adı möhtəşəm dağdır,

       O kimdir ki, ölməz, əbədi sağdır,

       Bizlərə pənahdır özü hər çağda?!

      

       O Qorquddur, saç-saqqalı dümağdır,

       «Babadağ»dır, adı məşhur bir dağdır,

       O ALLAHDIR-əbədi bir çıraqdır,

       Pənah yeri, ümid yeri hər çağda!

      

       Zaməddin Ziyadoğlu

       O kimdir ki, əllicə il yaşadı,

       O kimdir ki, şair adı daşıdı,

       O kimdir ki, olur əsrin yaşıdı,

       Dillər əzbəridir kəndi Qazaxda?!

      

       O Səməddir əllicə il yaşadı,

       «Vurğun» kimi şair adı daşıdı,

       Mart ayında olur əsrin yaşıdı,

       Salahlı tək kəndi vardır Qazaxda!

      

       Zaməddin Ziyadoğlu

       Düzünü yaz, dostum səni yormadım,

       Düzünü yaz sənə tələ qurmadım,

       Zaməddinəm, demə halın sormadım,

       Cavabı yaz, çox gözləmə uzaqda!

      

       «Nazim Aslan» imzasında var adım,

       Cavabımda çox dərinə varmadım,

       Dost sınağın baltalayıb, yarmadım,

       Ümidvaram, büdrəmədim sınaqda!

     

      

                            *) Cordano Bruno

      

      

                     [ [ [

      

       AĞLASIN

      

       Sinəmə dözülməz bir dağ çəkildi,

       Yaramı sağaltmır nə fəryad, nə ah.

       İllərlə tikdiyim qəfil söküldü,

       Bu dərdi çəkməyə səbr ver allah.

      

       Getdin aramızdan, çox erkən getdin

       Bu ağır itkini qanan ağlasın.

       Övlad itkisindən qəlbi dağlanan

       Qoy atan ağlasın, anan ağlasın.

      

       Bacılar, qardaşlar olmasın rahat

       Qohumlar qoy qəmdən qursunlar büsat

       Ömrünə çox erkən son qoyan həyat

       Olsun əməlindən peşiman ağlasın.

      

       Ürək necə dözsün bax bu zillətə?

       Bizi yalqız qoyub getdin rəhmətə

       Payına taledən düşən qismətə

       Göylər də qoparsın tufan ağlasın.

      

       Bizlərin qurumur gözünün nəmi

       Ürək çəkə bilmir bu sonsuz qəmi

       Sən getdin məzara, ayrılıq dəmi

       Mənim tək odlanan, yanan ağlasın.

      

       Oğlunun qüssədən əyilib başı

       Qızının qurumur gözünün yaşı

       Məndə dözüm yoxdur, qoy bu başdaşı

       Başının üstündə hər an ağlasın.

       

                            20 sentyabr 2006-cı il

      

                     [ [ [

      

      

       LAYİQDİR BUNA XOŞBƏXT!

                            Görkəmli neftçi, akademik

                            X.Yusifzadəyə həsr olunur

      

              ( nəğmə)

      

       Vaxtın xoşbəxt anında,

       Xəzərin qırağında,

       Dünyaya gəldi Xoşbəxt

       Pirşağı torpağında!

      

       Bitirib ali məktəb,

       Başladı işə Xoşbəxt!

       Özünə neft işini,

       Eylədi peşə Xoşbəxt!

      

       Ömrünün gənc çağında,

       Arzular sorağında,

       Çalışdı gecə-gündüz

       Xəzərin qucağında!

      

       Nəqarət

       Yorulmaz zəhmətiylə,

       Əqliylə, qüdrətiylə,

       Ucaldı zirvələrə

       Xoşbəxt öz sənətiylə!

      

       İşləyib dincəlmədən,

       Dərs alıb çox alimdən,

       Geoloq sənətini

       Öyrəndi o dərindən.

      

       Kəşf etdi neçə yataq,

       «Azəri», «Kəpəz», «Çiraq»,

       Xalqına xidmətini

       Göstərdi o bu sayaq!

      

       Nəqarət

      

       O gözəl alim, insan,

       Tələbkar , həm mehriban,

       Yumorlu, hazırcavab

       Sevilir o hər zaman!

      

       Nəqarət

      

       Xalq vermiş ona qiymət,

       «İstiqlal», həm də «Şöhrət»,

       Cox fəxri adları var

       Akademikdir Xoşbəxt!

       Layiqdir buna Xoşbəxt!

       Layiqdir buna Xoşbəxt!

      

                            Bakı, 2007

      

      

                     [ [ [

                              

      

       AZƏRBAYCAN BAYRAĞIM VAR!

      

       Əzəmətlə dalğalanan,

       Zəfərlərdə yırğalanan,

       Ümmanlar tək çalxalanan,

       Sülh məramlı yarağım var,

       Azərbaycan bayrağım var!

      

       Göy, qırmızı, yaşıl zolaq,

       Ay-ulduzu nurlu çıraq,

       Çox mətləbdən verir soraq,

       Zirvələrdə marağım var,

       Azərbaycan bayrağım var!

                                  Nəqarət

       Yaşa, var ol, uca bayraq,

       Yaşa, var ol, ana torpaq,

       Qabaqdadır neçə sınaq,

       Bu sınaqdan üz ağım var,

       Azərbaycan bayrağım var!

      

       Tükənməzdir səxavətim,

       Məzlumlara mərhəmətim,

       Dost xalqlara sədaqətim,

       Düşmənlərə göz dağım var,

       Azərbaycan bayrağım var!

      

       Öz neftiylə məşhurlaşan,

       Var-dövləti aşıb-daşan,

       Şeir deyən, nəğmə qoşan,

       Xoş çağlardan sorağım var,

       Azərbaycan bayrağım var!

      

           Nəqarət

       Yaşa, var ol, uca bayraq,

       Yaşa, var ol, ana torpaq,

       Qabaqdadır neçə sınaq

       Bu sınaqdan üz ağım var,

       Azərbaycan bayrağım var!

      

       Heydər çəkən ağ yolumuz,

       İlhamlanan əl-qolumuz,

       Xoş məramlı simvolumuz,

       Mehriban tək çırağım var,

       Azərbaycan bayrağım var!

      

                            Bakı , 2007

                                 

       

                     [ [ [

      

       MƏNƏ YAZIQ, SƏNƏ HEYF!

      

       Allah sənə mənlə, gülüm,

       Yaşamağı artıq gördü.

       Səni vaxtsız alıb ölüm,

       Mənə dərddən çələng hördü.

      

       Axı, sənin hamıdan çox,

       Yaşamağa haqqın vardı.

       Niyə belə qəfil getdin?

       Sənsiz mənə dünya dardı!

      

       Sən təzəcə bu dünyadan,

       Zövq alırdın, «şükr» deyib.

       Tez ayıldın bu röyadan,

       Mənə yazıq, sənə heyf!

      

       Bu dünyada həyatımın,

       Mənasıydın, səfasıydın.

       Dərmanıydın ovqatımın,

       Dərdlərimin şəfasıydın.

      

       Təklik məni edib kövrək,

       Qəlb sızlayır açıq, pünhan.

       Ayrılığa dözmür ürək,

       Üzülürəm zaman-zaman!

      

       Ad günündür sənin bu gün,

       Əlimdə gül, gözümdə yaş!

       Boğazımda qəhər, düyün,

       Xatirənə əyirəm baş.

      

       Nə xatirən sönən deyil,

       Tükənəndir nə qəm, kədər.

       Heyhat, ölən dönən deyil,

       Gəl üzülmə, barı, hədər!

      

       Bu dünyada hər kəs qonaq,

       Barış bunla, ölüm haqqdır!

       Sınma Nazim, bu bir sınaq,

       Övlad yükün sona çatdır!

      

                            15 yanvar 2008-ci il.

      

                     [ [ [

      

       GILƏNAR

      

       Yaz gələndə çiçək açar ağaclar

       Alma, armud, badam, zoğal, gilənar.

       Hər meyvənin lətafəti, öz dadı

       Ləzzətlidir gülöyşə nar-gilə nar!

      

       Düz ölçülü, biçimlidir təbiət

       Hər yarpaqda, hər çiçəkdə var vəhdət

       Bir kiçicik tumurcuqda yüz hikmət

       Açılanda bənzəri var gülə nar.

      

       Dilim-dilim nizam kəsib böləndə

       Al-qırmızı gilələri görəndə

       Valeh olar bu aləmə hər bəndə

       Qarşısında gördüyünü gül anar.

      

       Deyirlər:- «nar sanki dünya-cəmiyyət»

       Pərdə-sərhəd, hər hissədə xalq, dövlət

       Hər gilədə sən, mən, o var, biz əlbət-

       İstəyirik, gülə dünya, gülə nar.

      

       Gilələrdən zədə alsa bircəsi

       Xarab olar bil ki, tamam cərgəsi

       Nazim, qoru, çürüməsin giləsi

       Yoxsa dönər torpağa nar, gilə nar!

      

                            22.01.2008-ci il.

      

                     [ [ [

      

       HƏR KƏSIN ÖZ QISMƏTI

      

       Zamanın Qıratında

       Bir il də belə getdi

       Hər kəsin həyatında

       Bir cür iz qoyub getdi.

      

       Kimi gəlin köçürdü

       Kim oğluna toy etdi

       Kimi köksün ötürdü

       Kimin həyatı bitdi.

      

       Demək bu cür yazılıb

       Hər kəsin öz qisməti

       Kimə qəbir qazılıb

       Kimin artıb şöhrəti.

      

       Şikayətə nə gərək

       Bunu edən fələkdir

       Həyatı olduğu tək

       Qəbul etmək gərəkdir!

      

                            Bakı, Yanvar 2008-ci il

      

                     [ [ [

      

       XEYIRXAHLIQ EDƏCƏM!

      

       Çöllərinə həsrətin

       Vüsal gülü əkəcəm!

       Yollarına qeybətin

       İnamdan sədd çəkəcəm!

      

       Sevinc, şadlıq nurunu

       Dolduracam cibimə!

       Səpəcəyəm mən onu

       Bədxahların qəlbinə!

      

       Yamanlığın, pisliyin

       Qıracağam qıçını!

       Tez qocalan gəncliyin

       Qaraldacam saçını!

      

       Qəm-qüssənin buzunu

       Əridəcəm əlimdə!

       Həyatın dad-duzunu

       Artıracam dilimdə!

      

       Olmağı bu ovqatda

       Öyrədəcəm hamıya!

       Çalışacam həyatda

       Pis adamlar qalmıya!

      

       Sonunadək ömrümün

       Xeyirxahlıq edəcəm!

       Ağuşuna ölümün

       Xoşbəxt kəstək gedəcəm!

      

                            Bakı, fevral 2008.

      

                     [ [ [

      

       QOYMAZ FƏLƏK SƏNI MƏNDƏN AYIRSIN!

      

       Yanağında baxışımın izləri

       Gözlərində gözlərimin közləri

       Qulağında ilk eşqimin sözləri

       Qoymaz fələk səni məndən ayırsın!

      

       Gözlərinin o mənalı baxışı

       Baxışının şimşək kimi çaxışı

       Məni eşqə, məhəbbətə yaxışı

       Qoymaz fələk səni məndən ayırsın!

      

       Tez-tez mənlə barışmağın, küsməyin

       Bəzən gizli, bəzən aşkar süzməiyn

       Əhvalımı dərhal görüb sezməyin

       Qoymaz fələk səni məndən ayırsın!

      

       Danışığın, həm ədəbin-ərkanın

       Xoş rəftarın, həm səliqə-səhmanın

       Nəvazişlə hər qayğıma qalmağın

       Qoymaz fələk səni məndən ayırsın!

      

       Səndə olan o etibar, sədaqət

       O ləyaqət, o təravət, o ismət

       Mənə olan o sevgi, o məhəbbət

       Qoymaz fələk səni məndən ayırsın!

      

                            Bakı, 2006-cı il

      

      

                     [ [ [

      

      

       VƏDƏSİNDƏ

      

       Ölüm haqqdır, bilir hamı

       Adam ölə vədəsində.

       Kədər, qüssə qaçılmazdır

       Gözlər dola vədəsində.

      

       Heç olmaya yersiz kədər

       Qoy getməsin ömür hədər

       Yazın ömrü fəsli qədər

       Güllər sola vədəsində.

      

       Ömür bağlı ilə, aya

       İnsan vaxtsız qocalmaya

       Çal qaşından saya-saya

       Ağ tük yola vədəsində

      

       Ata, ana, övlad, nəvə

       Qismət ola hər bir evə

       Bir-birini hər kəs sevə

       Dayaq ola vədəsində

      

       Nazim, ömrü dolğun yaşa

       Müdrik tək vur ömrü başa

       Ölüm baxmaz quru, yaşa

       Salar yola vədəsində.

      

      

                            Bakı, fevral 2008

      

                     [ [ [

      

       CƏSARƏTDƏN DANIŞMA!

      

       Yurd həsrəti olur ikən

       Qubardan göz dolur ikən

       «Xarıbülbül» solur ikən

       Səadətdən danışma!

      

       Əldə deyil Qarabağım

       Onla bağlı ahım, ağım

       Əzilməmiş düşmən, yağım

       Dəyanətdən danışma!

      

       Düçar olub xalqım dərdə

       Qəlb sızlayır pərdə-pərdə

       Vətən ikən yad əllərdə

       Cəsarətdən danışma!

      

       Hey artsa da varım-pulum

       Güclənsə də hərbim, ordum

       Yad əldəsə ana yurdum

       Var-dövlətdən danışma!

      

       Qalx ayağa Azərbaycan!

       Başlansın cəng, tökülsün qan!

       Məhv olmasa naqis düşman

       Şərafətdən danışma!

      

                            Bakı, dekabr, 2007

      

      

      

      

         

      

                     [ [ [

      

       DÜNYA SƏNƏ, DÜNYA MƏNƏ PAY DEYIL!

      

       Bu dünyada çox da dərddən danışma

       Dərdlər var ki, dərdin ona tay deyil!

       Bu dünyanın gəl işinə qarışma

       Dünya sənə, dünya mənə pay deyil!

      

       Səni dərdə, əzablara salınca

       Asıb kəsmə bu dünyanın dalınca

       Şükürlər et, bu həyatda qalınca

       Ömür qısa, sonu bitməz çay deyil!

      

       Cəzası tək, rəhmi də var allahın

       Hər nə vaxtsa, sevinci var hər «ah»ın

       Aqibəti bilinməyir «sabahın»

       Hər baharın sonu hökmən yay deyil!

      

       Çox sınağa çəkir həyat insanı

       Yara vurur, həm sağaldır yaranı

       Vaxtı gəldi- özü seçir qurbanı

       Hər xəstənin sonu ölüm, vay deyil!

      

       Nazim Aslan, ömür gəldi- gedərdi

       Başa vursan onu naşı, - hədərdi

       Bu dünyadan baş açdınsa nə dərdin

       Yaşadığın ömür demək zay deyil!

      

                             Bakı, fevral 2008.

      

                     [ [ [

      

      

       ŞƏHIDLIK ZIRVƏSI YERIMDIR MƏNIM!

      

                              Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda

                                şəhid olanlara ithaf olunur.

      

       Aglama, ay ana, mən ölən yaşda

       Bu fani dünyadan köçən çox olub.

       Kimi zəlzələdən, kimi soyuqdan

       Kimi xəstəlikdən mənasız ölüb.

      

       Mənsə qazanmışam şəhidlik adı

       Şəhidlik zirvəsi yerimdir mənim.

       Başını uca tut, yerim ucadı

       Mənə qiymət verib elim, vətənim!

      

       Ölməzlik adını qazanmışam mən

       Vətənim azaddır, rahatam mən də!

       Yenə də, lazımsa çağırsa vətən

       Tərəddüd etmədən girərəm cəngə!

      

       Şəhid tək ölənin yeridir cənnət

       Cənnətdə layiqsiz adamlar yatmır.

       Hər bir şey olsa da, burada, fəqət

       Təkcə sənin laylan, ay ana, çatmır!

      

       Oğlun qəhrəmandır, bununla fəxr et,

       Qoy mənim yoxluğum sıxmasın səni.

       Darıxsan hərdənbir qəbrim üstə get

       Kövrək laylaların oxşasın məni!

      

                            Bakı, 20 yanvar, 2008.